Thông tin chung

Một số hướng dẫn của CDC về làm sạch và khử trùng phương tiện vận chuyển thông thường

Dưới đây là những hướng dẫn chung của CDC để làm sạch và khử trùng những loại xe cộ này. Có thể tìm các hướng dẫn tương tự về làm sạch và khử trùng nhà ở, các cơ sở…

Read More →
Thông tin chung

Chất ‘đóng băng’ virus corona

Giới khoa học Hong Kong tìm ra loại chất có thể “đóng băng” virus corona trên các bề mặt trong 90 ngày. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST) đã phát…

Read More →
12