Giới thiệu

Công ty TNHH ICE Biotech được thành lập vào năm 2020.

Chúng tôi hướng đến các giải pháp nâng cao sức khoẻ con người và bảo vệ môi trường sống trong thời đại của dịch bệnh và ô nhiễm. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành nhà tiên phong trong công nghệ Làm sạch không khí và nguồn nước trong tương lai.

Chúng tôi tự hào và tự tin những công nghệ tiên tiến này sẽ mang đến đổi mới tích cực cho cộng đồng và trái đất, đặc biệt là ở thời điểm khó khăn của thì hiện tại.